Poznaj skład komitetu naukowego i innych na tegorocznym seminarium.
Czyli główne założenia seminarium i realizowane cele.
Zapoznaj się ze szczegółowym programem seminarium.
Wypełnij formularz zgłoszeniowy
       Honorowy Patronat Przewodniczącego Senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej,
Prezydenta Miasta Piły, Starosty Pilskiego
i Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. St. Staszica w Pile.

Organizatorzy:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile,
Instytut Humanistyczny PWSZ w Pile