powrótKomitet Naukowy:

prof. nadzw. dr hab. Jan F. Jacko – Uniwersytet Jagielloński Kraków

prof. dr hab. Petr Jusko – Uniwersytet Mateja Bela Bańska Bystrzyca Słowacja

prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Kalka – PWSZ Piła

prof. nadzw. dr hab. Wojciech J. Maliszewski – PWSZ Piła

prof. dr hab. Zbigniew Nęcki – Krakowska Akademia im Andrzeja Frycza Modrzewskiego

prof. nadzw. dr hab. Inetta Nowosad – Uniwersytet Zielonogórski

prof. nadzw. dr hab. Anna Weissbrot – Koziarska – Uniwersytet Opolski

Komitet Organizacyjny:

dr Michal Bania – PWSZ Piła
mł. Insp. Sebastian Cichocki – KPP Piła
mgr Mirosław Drzewowski – PWSZ Piła
prof. nadzw. dr Jerzy Gałęski – PWSZ Piła
podkom. Żaneta Kowalska – KPP Piła
mgr Robert Stefanowski – PWSZ Piła
podinsp. Tomasz Wojciechowski – KPP Piła

Partnerzy

Sąd Rejonowy w Pile
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Pile
Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych
Prokuratura Rejonowa w Pile
Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile
Zespół Poradni Pedagogiczno-Psychologicznych w Pile
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile
IV Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów w Pile
MONAR w Pile

       Patronat Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu - insp. Piotra Mąki i Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. St. Staszica w Pile prof. nadzw. dr hab. Donata Mierzejewskiego.

Organizatorzy:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile,
Instytut Stosowanych Studiów Społecznych PWSZ w Pile
Komenda Powiatowa Policji w Pile