INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Zapisy na warsztaty w grupie „c” na dzień 25 i 26.04, przyjmowane będą do 16.04.2019 r. Po zakończeniu zgłoszeń podany zostanie szczegółowy program konferencji. http://seminarium.pwsz.pila.pl/

Warsztaty prowadzić będą psychoterapeuci, pracownicy socjalni, psycholodzy, nauczyciele akademiccy, policjanci. W założeniu mają odbywać się w systemie zajęć równoległych w grupach 20 osobowych (w zależności od ilości zgłoszeń). Czas trwania warsztatu – 60 minut.

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Organizatorzy nie zapewniają zakwaterowania i wyżywienia.Miejsce konferencji:

Kampus uczelniany Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, ul. Podchorążych 10. Lokalizacja:
      
                                                                           

powrót
       Patronat Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. St. Staszica w Pile dr hab. Donata Mierzejewskiego, prof. PWSZ i Komendanta Powiatowego Policji w Pile - insp. Sebastiana Cichockiego.

Organizatorzy:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile,
Instytut Stosowanych Studiów Społecznych PWSZ w Pile
Komenda Powiatowa Policji w Pile