SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONFERENCJI NAUKOWO-PRAKTYCZNEJ

PRZEMOC W ŚRODOWISKU. DIAGNOZA, INTERWENCJA I TERAPIA

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile 64-920 Piła, ul. Podchorążych 10;
Piła 25-26 kwietnia 2018 r.


Dzień 1 – 25 kwietnia

8.00   –   9.30     Rejestracja uczestników konferencji - Auditorium Maximum
10.00 – 14.00 Uroczyste otwarcie Konferencji - wystąpienia okolicznościowe i sprawy organizacyjne

Wystąpienia okolicznościowe:

Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu - insp. Piotr Mąka
JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile - prof. nadzw. dr hab. Donat Mierzejewski

Obrady plenarne wystąpienia zaproszonych gości (po ok.20 min.)

1. Psychospołeczne źródła agresji i przemocy w środowisku - prof. dr hab. Zbigniew NĘCKI
2. Filozoficzne, etyczne aspekty przemocy - prof. nadzw. dr hab. Krzysztofa KALKA
3. Międzyinstytucjonalne współdziałanie Sądu i Policji w sprawach opiekuńczych i nieletnich - Sędzia Sądu Rejonowego w Pile Agnieszka DĘBEK-BRELIK
4. Kompetencje prokuratury w ściganiu i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - Prokurator Rejonowy w Pile Magdalena ROMAN
5. Zadania organów pomocy społecznej w identyfikacji zjawisk przemocy w środowisku – mgr Agnieszka SUCHOWIAK

Ok. 12.00 – 12.30 - przerwa

6.Zadania Policji w diagnozie społecznej, przeciwdziałaniu i zwalczaniu zjawiska przemocy – Asystent Wydziału Prewencji KWP w Poznaniu mł.asp Marcin SMUSZKIEWICZ i Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Pile podinsp. Tomasz WOJCIECHOWSKI
7. Ochrona prawna ofiar przemocy w rodzinie - z praktyki adwokackiej - mec. Krzysztof WYRWA
8. „Policjant, który mi pomógł” - z teorii i praktyki przeciwdziałania i diagnozowania patologii w środowisku - asp. sztab. Aldona NOWAK z KPP w Gnieźnie
9. Kuratorska służba sądowa w procesie monitorowania i przeciwdziałania przemocy domowej – Wojciech MROCZKOWSKI, Zastępca Kuratora Okręgowego w okręgu poznańskim
10. Ochrona ofiar przemocy przez organa pomocy społecznej – mgr Izabela URBANOWICZ

Ok. 14.00 – 16.30 - przerwa

a) Warsztaty dla funkcjonariuszy Policji i innych służb mundurowych

16.30-18.00 Sala Konferencyjna Biblioteki PWSZ

1. Kompetencje psychospołeczne funkcjonariusza w diagnozie i przeciwdziałaniu przemocy w środowisku - dr Romualda KOSMATKA
2. Dzielnicowy i kurator sądowy- współpraca w zakresie ochrony ofiar przemocy- mgr Maciej PIETRASZAK
3. Pomoc psychologiczna w kryzysach traumatycznych ofiar przemocy - dr Dagmara ŁUPICKA–SZCZĘŚNIK
b) Warsztaty dla dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów, członków zespołów interdyscyplinarnych, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, seniorów, kobiet oraz studentów (warsztaty do wyboru przez uczestników).

I blok 16.30-17.15; II blok - 17.30-18.15 Instytut Stosowanych Studiów Społecznych Budynek D i Hala Sportowa

1. Warsztat w zakresie samoobrony dla kobiet i seniorów - st. post. Krzysztof MROZEK z KPP w Pile i Paula KUŁAGA - Hala Sportowa
2. Zagrożenia w cyberprzestrzeni. Przeciwdziałanie i reakcja - st. asp. Anna SONNENBERG z Wydziału d/w z PG KPP w Pile -budynek D; sala 213
3. Jak budować relacje z rodzicem z problemem alkoholowym – mgr Henryk ZABROCKI- budynek D; sala 113
4. Praca z dzieckiem - ofiarą przemocy domowej i środowiskowej - dr Marcin GONSIEVSKI - budynek D; sala 114
5. Przemoc wobec kobiet. Terapia i przeciwdziałanie - mgr Agnieszka TARTIR - budynek D; sala 215
6. Identyfikacja zagrożeń na szkodę seniorów i metody ich zwalczania - sierż. sztab. Jędrzej PANGLISZ z KPP w Pile - budynek D; sala 117
7. Wartości w relacjach międzyludzkich a przemoc w środowisku - dr Miła KWAPISZEWSKA - budynek D; sala 214

Dzień 2 – 26 kwietnia

Warsztaty dla dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów, członków zespołów interdyscyplinarnych, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, seniorów, kobiet oraz studentów (warsztaty do wyboru przez uczestników).

I blok 9.00-9.45; II blok - 10.00-10.45 Instytut Stosowanych Studiów Społecznych Budynek D i Hala Sportowa

1. Warsztat w zakresie samoobrony dla kobiet i seniorów - st. post. Krzysztof MROZEK z KPP w Pile i Paula KUŁAGA - Hala Sportowa
2. Zagrożenia w cyberprzestrzeni. Przeciwdziałanie i reakcja - st. asp. Anna SONNENBERG z Wydziału d/w z PG KPP w Pile - budynek D; sala 213
3. Instytucje i stowarzyszenia niosące pomoc ofiarom przemocy domowej - dr Stanisław ZAKRZEWSKI - budynek D; sala 214
4. Praca z dzieckiem - ofiarą przemocy domowej i środowiskowej - dr Marcin GONSIEVSKI - budynek D; sala 114
5. Przemoc wobec kobiet. Terapia i przeciwdziałanie - mgr Agnieszka TARTIR - budynek D; sala 215
6. Identyfikacja zagrożeń na szkodę seniorów i metody ich zwalczania - sierż. sztab. Jędrzej PANGLISZ z KPP w Pile - budynek D; sala 117


       Patronat Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu - insp. Piotra Mąki i Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. St. Staszica w Pile prof. nadzw. dr hab. Donata Mierzejewskiego.

Organizatorzy:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile,
Instytut Stosowanych Studiów Społecznych PWSZ w Pile
Komenda Powiatowa Policji w Pile