SZCZEGÓŁOWY PROGRAM II KONFERENCJI NAUKOWO-PRAKTYCZNEJ

PRZEMOC W ŚRODOWISKU. DIAGNOZA, INTERWENCJA I TERAPIA

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile 64-920 Piła, ul. Podchorążych 10;
Piła 25-26 kwietnia 2019 r.


Dzień 1 – 25 kwietnia 2019 r. Sala Konferencyjna Biblioteki PWSZ

11.00-14.00 Sala Konferencyjna Biblioteki PWSZ w Pile

a) Psychospołeczne aspekty przemocy w środowisku lokalnym i rodzinnym- dr hab. Wojciech MALISZEWSKI, prof. PWSZ w Pile
b) Warsztaty dla funkcjonariuszy Policji

  1. Uległość wobec autorytetu. Konsekwencje bezrefleksyjnego posłuszeństwa - dr Romualda KOSMATKA
  2. Wielowątkowy obraz ofiary i sprawcy przemocy wyznacznikiem w pracy interwencyjnej - dr Dagmara ŁUPICKA–SZCZĘŚNIK
  3. Aspekty prawne i społeczne zagrożeń w cyberprzestrzeni - st. asp. Anna SONNENBERG z Wydziału d/w z PG KPP w Pile


11.00-14.00 Budynek „D”

c) Warsztaty dla dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów, członków zespołów interdyscyplinarnych, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, oraz studentów. W programie m. in.:
  1. Aspekty prawne i społeczne zagrożeń w cyberprzestrzeni - st. asp. Anna SONNENBERG z Wydziału d/w z PG KPP w Pile
  2. Przemoc a zachowania seksualne dzieci - dr Marcin GONSIEVSKI
  3. Przemoc w rodzinie. Terapia i przeciwdziałanie - mgr Agnieszka TARTIR
  4. Uległość wobec autorytetu. Konsekwencje bezrefleksyjnego posłuszeństwa - dr Romualda KOSMATKA


26 kwietnia bud. D

10.00 – 13.00 Warsztaty dla dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów, członków zespołów interdyscyplinarnych, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, oraz studentów. W programie m. in.:
  1. Aspekty prawne i społeczne zagrożeń w cyberprzestrzeni - st. asp. Anna SONNENBERG z Wydziału d/w z PG KPP w Pile
  2. Przemoc a zachowania seksualne dzieci - dr Marcin GONSIEVSKI
  3. Przemoc w rodzinie. Terapia i przeciwdziałanie - mgr Agnieszka TARTIR

       Patronat Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. St. Staszica w Pile dr hab. Donata Mierzejewskiego, prof. PWSZ i Komendanta Powiatowego Policji w Pile - insp. Sebastiana Cichockiego.

Organizatorzy:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile,
Instytut Stosowanych Studiów Społecznych PWSZ w Pile
Komenda Powiatowa Policji w Pile