PRZEMOC W ŚRODOWISKU. DIAGNOZA, INTERWENCJA I TERAPIA

Piła 25-26 kwietnia 2018 r.


25 kwietnia 2018 r. godz. 10.00 Auditorium Maximum

8.00 – 9.30 – rejestracja uczestników10.00 – 14.00: obrady plenarne – wystąpienia zaproszonych gości, m.in. :


1. Psychospołeczne źródła agresji i przemocy w środowisku - prof. dr hab. Zbigniew NĘCKI

2. Filozoficzne, etyczne aspekty przemocy - prof. nadzw. dr hab. Krzysztofa KALKA

3. Międzyinstytucjonalne współdziałanie Sądu i Policji w sprawach opiekuńczych i nieletnich - Sędzia Sądu Rodzinnego w Pile Agnieszka DĘBEK - BRELIK

4. Kompetencje prokuratury w ściganiu i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - Prokurator Rejonowy w Pile Magdalena ROMAN.

5. Zadania organów pomocy społecznej w identyfikacji zjawisk przemocy w środowisku – mgr Agnieszka SUCHOWIAK

6. Zadania Policji w diagnozie społecznej, przeciwdziałaniu i zwalczaniu zjawiska przemocy - Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Pile podinsp. Tomasz WOJCIECHOWSKI i ekspert Wydziału Prewencji KWP w Poznaniu kom. Kinga WOJCIECHOWSKA

7. Ochrona prawna ofiar przemocy w rodzinie - z praktyki adwokackiej - mec. Krzysztof WYRWA

8. „Policjant, który mi pomógł” - z teorii i praktyki przeciwdziałania i diagnozowania patologii w środowisku - asp. sztab. Aldona NOWAK z KPP w Gnieźnie

9. Kuratorska służba sądowa w procesie monitorowania i przeciwdziałania przemocy domowej – Wojciech MROCZKOWSKI, Zastępca Kuratora Okręgowego w okręgu poznańskim

10. Ochrona ofiar przemocy przez organa pomocy społecznej – mgr Izabela URBANOWICZ


16.30-18.00 bud. B i D oraz Hala sportowa

a) Warsztaty dla funkcjonariuszy Policji i innych służb mundurowych


1. Przemoc symboliczna w przestrzeni publicznej - dr hab. Jan F. JACKO

2. Kompetencje psychospołeczne funkcjonariusza w diagnozie i przeciwdziałaniu przemocy w środowisku - dr Romualda KOSMATKA

3. Wiedza, umiejętności i kompetencje koordynatorów „Niebieskich kart” - kom. Kinga WOJCIECHOWSKA

4. Pomoc psychologiczna w kryzysach traumatycznych ofiar przemocy - dr Dagmara ŁUPICKA – SZCZĘŚNIK


b) Warsztaty dla dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów, członków zespołów interdyscyplinarnych, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, seniorów, kobiet oraz studentów. W programie m. in. :


1. Warsztat w zakresie samoobrony dla kobiet i seniorów - st. post. Krzysztof MROZEK z KPP w Pile i Paula KUŁAGA

2. Zagrożenia w cyberprzestrzeni. Przeciwdziałanie i reakcja - st. asp. Anna SONNENBERG z Wydziału d/w z PG KPP w Pile

3. Jak budować relacje z rodzicem z problemem alkoholowym - Henryk ZABROCKI

4. Instytucje i stowarzyszenia niosące pomoc ofiarom przemocy domowej – dr Stanisław ZAKRZEWSKI

5. Praca z dzieckiem - ofiarą przemocy domowej i środowiskowej - dr Marcin GONSIEVSKI

6. Przemoc wobec kobiet. Terapia i przeciwdziałanie - mgr Agnieszka TARTIR

7. Identyfikacja zagrożeń na szkodę seniorów i metody ich zwalczania - sierż. sztab. Jędrzej PANGLISZ z KPP w Pile

8. Wartości w relacjach międzyludzkich a przemoc w środowisku - dr Miła KWAPISZEWSKA

26 kwietnia bud. B i D oraz Hala Sportowa

9.00 – 12.00 Warsztaty dla dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów, członków zespołów interdyscyplinarnych, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, seniorów, kobiet oraz studentów. W programie m. in. :

1. Warsztat w zakresie samoobrony dla kobiet i seniorów - st. post. Krzysztof MROZEK z KPP w Pile i Paula KUŁAGA

2. Zagrożenia w cyberprzestrzeni. Przeciwdziałanie i reakcja - st. asp. Anna SONNENBERG z Wydziału d/w z PG KPP w Pile

3. Jak budować relacje z rodzicem z problemem alkoholowym - Henryk ZABROCKI

4. Instytucje i stowarzyszenia niosące pomoc ofiarom przemocy domowej – dr Stanisław ZAKRZEWSKI

5. Praca z dzieckiem - ofiarą przemocy domowej i środowiskowej - dr Marcin GONSIEVSKI

6. Przemoc wobec kobiet. Terapia i przeciwdziałanie - mgr Agnieszka TARTIR

7. Identyfikacja zagrożeń na szkodę seniorów i metody ich zwalczania - sierż. sztab. Jędrzej PANGLISZ z KPP w Pile

8. Wartości w relacjach międzyludzkich a przemoc w środowisku - dr Miła KWAPISZEWSKA

    Zapisy na warsztaty w grupie „b” na dzień 25 i 26. 04, przyjmowane będą do 16.04.2018 r. Po zakończeniu zgłoszeń podany zostanie szczegółowy program konferencji.

    Warsztaty prowadzić będą psychoterapeuci, pracownicy socjalni, psycholodzy, nauczyciele akademiccy, policjanci. W założeniu mają odbywać się w systemie zajęć równoległych w grupach 20 osobowych (w zależności od ilości zgłoszeń).

    Realizacja projektu finalnie ma podlegać ewaluacji. Stosowne ankiety zostaną sporządzone w kontekście zdiagnozowania określonych aspektów przemocy oraz skutecznych sposobów przeciwdziałania i zwalczania tego typu patologii społecznej.

    Organizatorzy zapewniają wydanie zgłoszonych materiałów (rozdziałów w monografii) w formie elektronicznej – publikacji recenzowanej i punktowanej zgodnie z zasadami punktacji MNiSW w wydawnictwie uczelnianym.
       Patronat Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu - insp. Piotra Mąki i Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. St. Staszica w Pile prof. nadzw. dr hab. Donata Mierzejewskiego.

Organizatorzy:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile,
Instytut Stosowanych Studiów Społecznych PWSZ w Pile
Komenda Powiatowa Policji w Pile