Formularz rejestracji

  Osoba zgłaszająca:
  Instytucja:
  Warsztaty i ilość uczestników:25.04.201826.04.2018
  Warsztat w zakresie samoobrony dla kobiet i seniorów
  Zagrożenia w cyberprzestrzeni. Przeciwdziałanie i reakcja
  Jak budować relacje z rodzicem z problemem
  Instytucje i stowarzyszenia niosące pomoc ofiarom przemocy domowej
  Praca z dzieckiem - ofiarą przemocy domowej i środowiskowej
  Przemoc wobec kobiet. Terapia i przeciwdziałanie
  Identyfikacja zagrożeń na szkodę seniorów i metody ich zwalczania
  Wartości w relacjach międzyludzkich a przemoc w środowisku
  Kontakt:

       Patronat Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu - insp. Piotra Mąki i Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. St. Staszica w Pile prof. nadzw. dr hab. Donata Mierzejewskiego.

Organizatorzy:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile,
Instytut Stosowanych Studiów Społecznych PWSZ w Pile
Komenda Powiatowa Policji w Pile