Formularz rejestracji

  Osoba zgłaszająca:
  Instytucja:
  Warsztaty i ilość uczestników:25.04.201926.04.2019
  Aspekty prawne i społeczne zagrożeń w cyberprzestrzeni
  Przemoc w rodzinie. Terapia i przeciwdziałanie
  Przemoc a zachowania seksualne dzieci
  Uległość wobec autorytetu. Konsekwencje bezrefleksyjnego posłuszeństwa
  Kontakt:

       Patronat Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. St. Staszica w Pile dr hab. Donata Mierzejewskiego, prof. PWSZ i Komendanta Powiatowego Policji w Pile - insp. Sebastiana Cichockiego.

Organizatorzy:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile,
Instytut Stosowanych Studiów Społecznych PWSZ w Pile
Komenda Powiatowa Policji w Pile