powrót

     Instytut Stosowanych Studiów Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. S. Staszica w Pile i Komenda Powiatowa Policji w Pile mają zaszczyt zaprosić do realizacji wspólnego projektu połączonego z warsztatami o motywie przewodnim:PRZEMOC W ŚRODOWISKU. DIAGNOZA, INTERWENCJA I TERAPIAKonferencja odbędzie się w dniach 25-26 kwietnia 2018 r. w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile przy ul. Podchorążych 10.

       Patronat Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu - insp. Piotra Mąki i Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. St. Staszica w Pile prof. nadzw. dr hab. Donata Mierzejewskiego.

Organizatorzy:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile,
Instytut Stosowanych Studiów Społecznych PWSZ w Pile
Komenda Powiatowa Policji w Pile